ŞEHİRLERİN ENEJİSİ OLUR MU? Eril / Dişil

Şehirlerin Enerjisi

Eril & dişil enerji dengesi üzerine çalışmalar yapan bir kişisel gelişim uzmanı olarak şehirlerin enerjileri en çok ilgimi çeken konulardan biri olmuştur. Sen de şehirlerin enerjilerini kolaylıkla tespit edebilmek ve bu enerjilerin seni ne şekilde etkilediğini öğrenmek için okumaya devam et.👇🏼

ŞEHİRLERİN ENEJİSİ OLUR MU? Eril / Dişil

Kısaca DİŞİL & ERİL Enerji Nedir?

Genellikle cinsiyetle ilişkilendirilmelerine rağmen, cinsiyetten bağımsız olarak hepimiz hem dişil (Yin) hem de eril (Yang) enerjileriyle doğarız bununla birlikte doğuştan fıtratımızda bir tanesi daha baskındır. Bu iki evrensel enerjinin dengede olması bizim bütün ve uyum içinde olmamızı sağlar. Teoride kolaydır ancak pratikte sürekli bir farkındalığı ve müdahaleyi gerektirir. Eril ve dişil enerjinin sayısız kombinasyonu vardır.

Dişil & Eril Enerjinin Kökenleri Nedir?

“Yinyang fikrinin kökenleri belirsiz ama eskidir. MÖ 3. yüzyılda Çin’de, ana temsilcisi Zor Yan olan bütün bir kozmoloji okulunun (Yinyang okulu) temelini oluşturdu. Yüzyıllar boyunca yin yang’ın önemi astrolojiyi, kehaneti, tıbbı, sanatı ve hükümeti etkileyerek Çin düşüncesinin her yönüne nüfuz etti.” Brittanica

Dişil Enerji (Yin) & Eril Enerji (Yang) Neyi sembolize eder?

“Yaşamın tüm yönlerini ve fenomenlerini oluşturan iki tamamlayıcı güçtür. Yin, yeryüzünün, dişil, karanlığın, pasifliğin ve özümsemenin sembolüdür. Çift sayılarda, vadilerde ve nehirlerde bulunur. Yang, gökyüzü, eril, ışık, aktivite ve nüfuz etme olarak tasavvur edilir. Tek sayılarda, dağlarda bulunur. Birbirleriyle etkileşimleri (biri arttıkça diğeri azalır), evrenin ve içindeki her şeyin gerçek sürecinin bir tanımıdır. Uyum içinde ikisi, bir dairenin aydınlık ve karanlık yarımları olarak tasvir edilmiştir.” Brittanica

ŞEHİRLERİN ENEJİSİ OLUR MU? Eril / Dişil
Şehirlerin enerjileri nasıl anlaşılır?

ŞEHİRLERİN ENERJİLERİ NASIL ANLAŞILIR?

NYC Üzerinden Eril Enerji

En son 2018 yılında gittiğim New York City’e, 5 sene sonra yeniden yolum düştü. Agresif tavrı, dikey mimarisi, her daim hissettiğiniz kar odaklı tutumu ve hızlı yaşam temposuyla sürekli eylem halinde bir şehir.

Şehirlerin enerjisi üzerine storylerimde size bir soru sormuştum, sizce New York City, eril enerjili mi yoksa dişil enerjili bir şehir mi diye. Her ne kadar şehir büyüdükçe hem eril hem dişil bölgelerinin sayısı artsa da tüm şehirlerin fıtratında taşıdığı bir enerji var tabi.

Gökdelenli dikey mimarisi, programlı, hedefe odaklı, rekabetçi yapısı, geleceğe koşan hali, disiplinli, tempolu, hiçbir şey yapmasanız bile sizi iten yapısı, negatif özelliklerinde ise saldırgan, duyguları hiçe sayan, evin dışındaki alanın evin içini bile kapladığı (Ör: Eve iş getirme, ev mahremiyetinin olmaması), yüzeysel bağlanma özellikleriyle NYC önde gelen eril enerjili şehirlerden bir tanesi.

ŞEHİRLERİN ENEJİSİ OLUR MU? Eril / Dişil

Eski İstanbul’un enerjisi Eril mi Dişil mi?

“Türk edebiyatında Ahmet Hamdi Tanpınar, İstanbul’a cinsiyet atfederek şiirlerinin merkezine taşımıştır.

Bunlarda birisi huzur veren kıyılarıyla tamamen dişil bir düş kurma mekânı olan “Boğaz”dır.” Dergipark

Şehir ve mimari, eserler için kullanılan diğer dişil bir imaj da “inci”dir. İnci pek çok kültürün anlatılarında doğum ve yeniden doğumun sembolüdür (Ateş, 2014: 81-85). Tanpınar, “derviş feragatli

ustalar” dediği mimarları birer elmas yontucusuna benzetir. Onlar İstanbul’u bir mücevher gibi büyük bir sabırla işlemişler ve güzelleştirmişlerdir. Güzel bir sanat eseri olarak gördüğü İstanbul’un

bu hale gelmesi ise kolay olmamıştır. İmparatorluk mimarisinin -ki İstanbul, bu mimarinin en olgun örneklerini verir- Osmanlı’nın kuruluşundan başlayarak asırlarca işlene işlene olgunlaşmasını

incinin oluşumuna benzeterek anlatır (Tanpınar, 1995: 31-32): Dergipark

Asya ve Avrupa kıtalarıyla (2’lik), merkezinden geçen deniziyle, sarayları, köşkleri, müzeleri, anıtları, mistik havasıyla katman katman bir tarih ve kültür mozaiği sunan, milyonlarca insanı içine alıp saklayan İstanbul dünyanın en büyük dişil enerjili şehirlerinden bir tanesiydi.

Yazıdaki başlıkta 2023 yılına yer vermemin sebebi İstanbul’un şu anda dişil enerjiden çıkmış olması. Hala sınırlı da olsa dişil enerjiyi hissedebileceğiniz yerleri olmakla birlikte tahmin edebileceğiniz üzerine eril enerjide.

ŞEHİRLERİN ENEJİSİ OLUR MU? Eril / Dişil
Şehirlerin eril dişil enerjisi

YAŞADIĞIN ENERJİSİ SENİN İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Şehrin enerjisi seni etkiler. Bir şehir seni dinlendirebileceği gibi, hedefe odaklı bir şekilde sürekli yapma halinde olmanı da sağlayabilir.  

Mesela New York City’de yaşamak kişiyi üretkenlik haline sokar. Disiplinli, planlı bir şekilde hedefe odaklanırsın çünkü burada yaşamak bunu gerektirir. Çevredeki herkes yapma halindedir. Eğer yaymayı seven, erteleyen bir halin varsa NYC’de yaşamak sana iyi gelecektir çünkü senin için itici bir güç olur. Fakat hali hazırda zaten eril enerjin baskınsa yani odaklı, planlı bir insansan NYC’de yaşamak etkisini x2 yapacağı için senin için yıkıcı olabilir. Şimdi kazandığın bu yeni farkındalığı hayatına nasıl uyarlayacağını öğrenmek için okumaya devam et.

DİŞİL/ERİL ENERJİLİ ŞEHİRLERİN KİŞİLERE ETKİSİ

Koh Samui üzerinden Dişil Enerji

Koh Samui’ye gidersen kumsalın önünde uzanan masmavi deniziyle gevşersin o anda hayatın karmaşasını unutup kendini adanın şifalı kollarına bırakırsın. Duygularınla temas halinde olursun, kendini rahatlamış hissedersin. Eğer Eril enerjin baskınsa burada vakit geçirmek sana çok iyi gelecektir. Diğer yandan dişil enerjin baskınsa böyle bir yerde yaşamak senin iyice pasifte kalmana sebep olur. Plan, programsız bir yaşama sarılırsın. Ya kurban modunda sürekli başkalarını suçlarsın ya da kredi kartı borçların için büründüğün kaygısız tavrının altında aslında finansal gerçeklerle yüzleşme ve hayatının kontrolünü ele alma korkunla yaşamaya devam edersin.

NYC gibi metropollerde çalışma hayatının içinde yer alan kadınlar, eril enerjiye bürünmek durumunda kalıyor. Bürünülen eril enerji, özel hayata da taşındığında dengeler şaşmaya başlıyor. Evdeki sorumluluklar, varsa çocuklar, üzerine gelen bol mesaili rekabetçi iş hayatı, başarmak için görmezden gelinen duygular… Hedefler bir bir tutturulsa da bir türlü yakalanamayan tatmin duygusu şeklinde ortaya çıkabiliyor.

Duyguları bastırmak, sıkıntıları maskelemek ya da ertelemek, geleceği yok etmek.. Bunlar Eril/Dişil enerjilerin negatif özelliklerinden sadece birkaçı.

KENDİMİ NASIL KORUYABİLİRİM?

“Her iki enerji de her birimizin içinde değişen miktarlarda var. Her ikisiyle de tam olarak nasıl ilgilenileceğini öğrenmek, bir insanı psikolojik, duygusal ve fiziksel olarak iyi yapan şeydir.”

Hormon Uzmanı Alissa Vitti

 

1. Dengesiz olduğun alanlar neresi tespit et
Yaşadığın şehrin sana sirayet eden bir enerjisi var. Bu enerjinin sende yarattığı bir negatiflik var mı? Öncelikle bunu gözlemlemen gerekiyor. Hayatında dengesiz olduğun alanlar neresi bunlara bir bak. Kredi kartı borçları mı? Her şeyi kontrol etme çaban mı? Başkalarını memnun etme çaban mı yoksa kendi duygularınla olduğu gibi diğer insanların duygularıyla da iletişim kurmakta zorlanman mı?
2. Tespit ettiğin alanlarda kendini gözlemle
Örneğin İstanbul’un yoğun iş hayatında çalışan bir kadınsan iş yerinde takındığın eril tavrı evde de devam ettiriyor musun yoksa kapıdan içeri girerken çıkarıyor musun? Daima hatırlaman gereken şey iki enerjiyi de dengeli kullanman gerektiği.  Sende eksik kalan enerjinin özelliklerini hayatına dahil et.
3. Niyet et
Düşünce, duygu ve davranışlarındaki değişikliği başlatmadan önce niyetini et; “Dişil ve eril enerjimin dengelenmesine izin veriyorum.”
4. Tespit ettiklerini dönüştürme zamanı
Tespit ettiğin dengesizlikleri gidermeye başla.  Yaşamda neye ihtiyacın var? Disipline, aktifliğe mi yoksa dinlenmeye mi?

Eril enerjin baskınsa hayatına dahil edebileceğin başlıca dişil enerji özellikleri;
Duygularınla yüzleş ve onları kucakla, her şeyi kontrol etmeyi bırak ve şu anda bir sonraki nefesini alacağından ne kadar eminsen her şeyin olması gerektiği gibi olduğundan o kadar emin ol!
 
Dişil enerjin fazlaysa hayatına davet edebileceğin başlıca eril enerji özellikleri;
Hayatının sorumluluğunu eline al, finansal durumunu dengele ve kendin için hedefler belirle.
Eril Dişil Enerjini Dengele

Umarım bundan sonrası için hayatına dengeyi davet ederek yaşama konusunda ilham almışsındır. Bir sonraki yazıya kadar dengeli enerjiler dilerim🌞 🌝

Daha fazla destek için Aoora çatısı altında dişil ya da eril enerji programlarından kendine uygun olanı seçebilirsin.

Programlara göz atmak için buraya tıkla

  • Ahmet KAL

    17:22'de 08/01/2023

    Okurken kendi şehrinizden çok şey bulacağınız; düşündüren, yönlendiren ve uygulatan bir yazı.

    Cevaplamak

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir